Uitsluitingslijst

cleanenergy-web2.png

Aantrekkelijke financiƫle rendementen & zinvolle ontwikkelingsimpact
Onze methodes

Iedere investering wordt gemaakt om zowel een attractief rendement als een zinvolle ontwikkelingsimpact te generen.

FMO Investment Management verzorgt toegang tot investering die door FMO gedaan worden. Derhalve is FMO's uitsluitingslijst van toepassing.

Onderstaande lijst is slechts een vertaling van deze lijst. Bij twijfel over duiding van de onderstaande tekst prevaleert de Engelstalige versie zoals deze ook op de website van FMO beschikbaar is. 

FMO en haar klanten zullen niet activiteiten financieren, produceren, gebruiken, handelen in of het distribueren van de navolgende zaken:

01 Gedwongen arbeid of kinderarbeid

 • Gedwongen arbeid of dwangarbeid betekent alle arbeid of dienstverlening die niet vrijwillig wordt uitgevoerd en die wordt afgedwongen bij een individu onder dreiging van straf of boete zoals gedefinieerd door de ILO conventies.
 • Personen mogen pas werknemer zijn als zij tenminste 14 jaar oud zijn, zoals gedefinieerd door de ILO Fundamental Human Rights Conventions (Minimum Age Convention C138, Art. 2), tenzij lokale regelgeving danwel schoolbezoek verplicht danwel een hogere leeftijd verplicht. In zulke gevallen zal de hoogste leeftijd de minimum leeftijd zijn.

02 Ieder product of activiteit die illegaal is in het desbetreffende land onder de geldende wet- en regelgeving of onder internationale conventies en overeenkomsten, of onderwerp is van internationale uitfasering, of verboden, zoals: 

 • Ozon verwoestende substanties, waaronder PCB's en andere specifiek gevaarlijke pharmaceutische chemicaliën en pesticiden/herbiciden.  
 • Wilde dieren of producten die gereguleerd zijn onder de "Convention on International Trade in Endangered Species or Wild Fauna and Flora (CITES)"; of
 • Niet duurzame vismethodes (bijvoorbeeld blastvissen dat gebruik maakt van explosieven of drijfnetten in open water en met een lengte van meer de 2,5 km)

03 Grensoverschrijdende handel in afval of afvalproducten, tenzij deze voldoet aan de Basel Conventies en de onderliggende regelgeving

04 Vernietiging van gebieden met groot belang van instandhouding.

 • De vernietiging betekent (1) eliminatie of drastische vermindering van de integriteit van een gebied veroorzaakt door grote, lange termijn verandering in land- of watergebruik of (2) de aanpassingen van een habitat op dergelijke wijze dat het gebied haar rol niet langer kan behouden.

05 Radioactieve materialen en "unbounded" asbets vezels.  

Dit is echter niet van toepassing bij aanschaf van medische materialen, kwaliteitscontroleapparatuur (voor bijvoorbeeld meetingen) of andere apparatuur waar het algemeen geaccepteerd is dat de radioactive bron de beste methode is en adequaat wordt afgeschermd.  

06 Pornografie of prostitutie.

07 Racistische en anti-democratische media.

08 In het geval dat een van de volgende producten een substantieel deel vormen van de primaire bedrijfsactiviteiten, of van het finaniciële instituut, investeringsfonds of bedrijfsmatig gefinanicierde activiteiten.

  • alcoholische dranken (uitgezonderd bier en wijn);
  • tabak;
  • wapens en munitie;
  • gokken, casino's en vergelijkbare bedrijven.

"Substantieel" betekent meer dan 10% van een de activiteiten of de geconsolideerde balans of inkomsten van een bedrijf.
Voor financiële instellingen betekent "Substantieel" meer dan 10% van de onderliggende portfolio.