Sectorale expertise

agribusiness.jpg

Succes door gerichte aandacht
sectorale expertise

FMO’s primaire activiteit is al sinds jaar en dag het verstrekken van krediet aan en investeren in private ondernemingen en financiële instellingen in ontwikkelingslanden tot opkomende economieën. Binnen de kaders van deze activiteiten geloven wij in het concentreren van onze aandacht om zo de kwaliteit van de investeringen, het risico management en het serviceniveau dat wordt geboden te kunnen verbeteren. Daarnaast richt FMO zich op de ontwikkelingswaarde, de impact, die deze activiteiten uiteindelijk genereren.

De keuze voor een focus op een drietal sectoren komt hieruit voort: de financiële sector, de energie sector en de agriculturele sector inclusief de thema’s voedsel en water. Vooral het bevorderen van toegang tot de diensten en producten uit deze sectoren staat daarbij centraal. Deze sectoren essentieel voor het bevorderen van economische groei. Voor mensen in deze ontwikkelingslanden zijn deze producten en diensten essentieel voor het verbeteren van hun sociaal-economische vooruitgang.

Juist in deze sectoren heeft FMO de schaal en expertise om de goede investeringsbeslissingen te kunnen maken. In andere sectoren kan FMO door gebruik te maken van haar wereldwijde netwerk de kennis benutten van anderen en besluiten mee te investeren met hen.

FMO Investment Management creëert mogelijkheden om mee te investeren via FMO. Dit betekent dat ieder investering eerst voor FMO acceptabel moet zijn alvorens het aan een fonds, waarvoor wij werken, kan worden aan geboden. Om ervoor te zorgen dat FMO optimaal betrokken blijft bij de investering, zal FMO altijd minimaal de helft van de financiering op de eigen balans houden.

Onze focus sectoren

 • FinanciĆ«le Instellingen

  fmo_icons2015_bankbuilding.png

  Toegang tot financiële mogelijkheden is de hoeksteen voor een rendabele economie en een sterke private sector. Een gezonde financiële sector kan ondernemers en individuen ondersteunen. Geschat wordt echter dat circa 4 miljard mensen met name in opkomende markten en ontwikkelingslanden geen of nauwelijks toegang hebben tot financiële dienstverlening.

   meer

 • Duurzame Energie

  fmo_icons2015_green energy.png

  Voor ontwikkelingslanden is betrouwbare en betaalbare energie essentieel voor economische groei en sociale vooruitgang. Het is van cruciaal belang voor bedrijven, instituten en huishoudens. In ontwikkelingslanden beschikken circa 1,6 miljard mensen niet over de energie die ze nodig hebben. Dit biedt substantiële kansen voor investeerders die graag in de sector voor duurzame energie willen investeren. meer

 • Agrisector, Voedsel & Water

  fmo_icons2015_plant.png

  Een drastische groeiende wereldbevolking vereist lange termijn toegang tot betaalbaar voedsel. Voedselveiligheid en toegang tot betaalbare voeding is van cruciaal belang in ontwikkelingslanden. Daar wordt gemiddeld 60-80% van het inkomen aan voedsel uitgegeven. meer

Screenshot 2022-04-06 FMO Annual Report PDF

*snapshot uit het FMO Jaarverslag 2021

Continue reading!

FMO's Latest Annual Report

Or dive into the many other (evaluation) reports on FMO's performance:
FMO - Reporting Center