Financiële Instellingen

980x336_INQ1903.jpg

Hoeksteen van een duurzame economie
Financiële Instellingen

Toegang tot financiële mogelijkheden is de hoeksteen voor een rendabele economie en een sterke private sector. Een gezonde financiële sector kunnen ondernemers en individuen ondersteunen. Geschat wordt echter dat circa 4 miljard mensen met name in opkomende markten en ontwikkelingslanden geen of nauwelijks toegang hebben tot financiële dienstverlening.

FMO richt zich op financiële instellingen met lange termijn doelen die hun markten en daarmee de samenleving / lokale gemeenschappen kunnen ondersteunen. FMO richt zich met name op het beschikbaar maken van financiële dienstverlening voor midden- en kleinbedrijf (MKB) omdat vooral de kleine bedrijven die groep is die het moeilijkst aan passende financiering komt. Hierdoor kan juist deze groep bedrijven nauwelijks tot bloei komen en blijft het fenomeen “the Missing Middle” / het ontbrekende middenveld in stand.  

Naast financiering gericht op dit middensegment ondersteunt FMO financiële instellingen bij het behalen van internationale standaarden, bijvoorbeeld voor risico-management, milieu, sociale en bestuurlijke standaarden of het instellen van klant beschermende principes.

De sector financiële instellingen is al decennialang een speerpunt binnen FMO’s werk. Door de portefeuille van circa 200 financiële instellingen, worden wereldwijd duizenden ondernemers bereikt en wordt de lokale financiële sector duurzaam gestimuleerd.

FMO Investment Management biedt investeerders de mogelijkheid om mee te investeren met nieuwe investeringen door middel van deze fondsen:

FMO Privium Impact Fund - open voor gekwalificeerde investeerders

FMO Emerging Markets Loans Fund - gesloten

ACTIAM - FMO SME Finance Fund - gesloten

ASN Groenprojectenfonds (alleen groene leningen) -open