Case Study - Orosi

orosi3.jpg
Case Study

Duurzame Energy
Investeren in een windmolenpark
in Costa Rica

Diversifcatie van schone energie

Waterkrachtcentrales zijn Costa Rica’s voornaamste bron van schone energie. Daarnaast wordt op kleine schaal gebruik gemaakt van zonne-, biomassa-, geothermische en in toenemende mate van windenergie. Maar niet alle energieopwekking in Costa Rica is schoon: tot voor kort werd er in droge periodes vooral omgeschakeld naar kostbare fossiele energiebronnen wat het land afhankelijk maakte van import van fossiele brandstoffen. En daar wil Costa Rica vanaf, helemaal als moeder natuur een interessanter alternatief biedt. Daarbij is diversifcatie van schone energieopwekking belangrijk, zeker als droge periodes ervoor zullen blijven zorgen dat waterkrachtcentrales niet het hele jaar door kunnen blijven draaien. Windenergie is voor Costa Rica een uitstekend alternatief.

Meer profteren van wind

Samen met Globeleq Mesoamerica (Wind) Energy Ltd (Globeleq) voorzag FMO de noodzaak om Costa Rica’s duurzame energiebronnen te spreiden en besloot in 2013 te investeren in een nieuw windmolenpark met een capaciteit van 53MW: Inversiones Eólicas de Orosí Dos S.A (Orosí). De windsnelheid in de dunbevolkte provincie Guanacaste is uitzonderlijk hoog én stabiel. Sinds 2013 zijn 25 turbines geplaatst, transmissie-leidingen getrokken en  is er aanverwante infrastructuur gebouwd. Voor de bomen die moesten worden gekapt, is een herbebossingsprogramma gestart. Het voorziet in herplanting van een tienvoud van het aantal gekapte bomen. Het project levert per saldo een extra bijdrage aan de vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide in de atmosfeer.

Het windpark voorziet al 37.000 Costa Ricanen van elektriciteit en dat aantal zal oplopen tot 100.000. Windmolenparken zoals Orosí bieden het land dus een strategisch en duurzaam alternatief en bovendien diversifcatie van de energie mix. In 2015 was 99% van de elektriciteitsproductie in Costa Rica duurzaam, waarvan zeker 250 dagen volledig. Het land is wereldwijd bezien een ware koploper. Deze ambitie zal behaald worden én langdurig succesvol zijn als de diverse schone energiebronnen benut kunnen worden. Dat is enkel mogelijk met de juiste lange termijn fnanciering.

“Windmolenparken zoals Orosí bieden het land een strategisch en duurzaam alternatief.”

Kan een land volledig op schone energie draaien?

Costa Rica bewees de afgelopen 2 jaar dat dit tot de mogelijkheden behoort. De afgelopen 2 jaar behaalde het land deze doelstelling al nagenoeg. Toch moet ook een land als Costa Rica diversifëren om blijvend onafhankelijk van fossiele brandstof te worden. Ieder land heeft door haar geografe toepasbare en steeds meer betaalbare vormen van schone energie.

In Costa Rica groeit dankzij de bouw van nieuwe windmolens het percentage windenergie aanzienlijk en neemt de afhankelijkheid van water af. Vanaf volgend jaar zal wind meer dan 10% van de gehele energieopbrengst leveren, aldus het ‘Instituto Costarricense de Electricidad’ (ICE). Ter vergelijking: een duurzame koploper als Duitsland produceert iets meer dan 30% van haar energie duurzaam met 13% van het totaal door wind.

       

Publicatie datum: jan 2017