Gespecializeerd in Opkomende Markten

980x336_INQ7287.jpg

Gespecializeerd in Opkomende Markten

Wat zijn opkomende markten?

Opkomende markten is een term die vaak gelijkgeschakeld wordt aan de grote ”BRICS” landen: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. FMO’s activiteiten reiken echter verder dan deze 5 en vinden voor een substantieel deel plaats in die landen die tot de potentiële opkomende markten van de toekomst behoren. Deze worden ook wel frontier markten genoemd en hebben over het algemeen goede groeiperspectieven en minder last van de volatiliteit van internationale kapitaalmarkten.

Sinds FMO in 1970 werd opgericht is zij actief geweest in een groot aantal landen over de gehele wereld. Al geruime tijd heeft FMO investeringen in portefeuille in meer dan 85 landen. Vanaf 2009 doet FMO geen investeringen meer in Rusland, Kazakhstan en Mexico. De snelst groeiende regio’s zijn Afrika en Zuidoost-Azië.

Landen diversificatie

Waar het investeren in slechts enkele opkomende markten bepaalde risico’s met zich meebrengt, kan een brede diversificatie deze landenrisico’s behoorlijk doen verminderen. Dat is een van de redenen dat FMO ernaar streeft breed actief te zijn, breder dan welke van de huidige opkomende markten indexen biedt.
In de hiernaast staande afbeelding is de portefeuille van FMO per einde jaar 2015 weergegeven.

 

De expertise en kennis die FMO in de loop der tijd heeft opgedaan, wordt meegenomen in ieder investeringsbeslissing. FMO Investment Management in haar rol als beleggingsonderneming biedt professionele en gekwalificeerde investeerders de mogelijkheid om via fondsen mee te investeren.

Goede bedrijven hebben betere resultaten

Zij die eraan werken om een zo goed mogelijk bedrijf te hebben, begrijpen dat hun bedrijf het dan beter doet in alle opzichten. Een goede ondernemer incorporeert goede standaarden voor de bedrijfsvoering op het gebied van milieu, sociaal en structuur. De ondernemer ziet en pakt de kansen die deze aspecten bieden voor zijn of haar bedrijf. Hij/zij handelt en investeert verantwoord en creëert een duurzaam bedrijf, zowel financieel als anderszins.

FMO blijft proactief in gesprek met de ondernemers in wie zij investeert en daagt hen uit om steeds in ontwikkeling te blijven. Door dit model worden risico’s gemitigeerd en resultaten verbeterd.