Case Study - LAAD

LAAD banner4.jpg
case study

Financiele Instellingen & Agribusiness
Hoe financiering een katalysator kan zijn voor duurzamere landbouw

De landbouwuitdaging

De regio Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (LAC) is een belangrijke speler in het leveren van voedsel- en ecosysteemdiensten, niet alleen in de regio, maar over de hele wereld. Sojabonen, fruit, groenten, suiker en koffie zijn slechts enkele van de belangrijkste export goederen uit deze regio. Naar schatting komt 16% van alle wereldwijde voedsel- en landbouwexport uit de LAC-regio.

Hoewel de sector de afgelopen decennia is gekrompen naarmate economieën verder zijn geïndustrialiseerd en gedigitaliseerd, speelt het nog steeds een belangrijke rol: De agribusiness is in  delen van de regio verantwoordelijk voor maar liefst 20% van het bbp en bovendien een belangrijke bron van werkgelegenheid op het platteland.

De landbouwindustrie kan een katalysator zijn voor ontwikkeling op lange termijn en het scheppen van banen, mits dit op duurzame wijze wordt gedaan. Zo moeten mensenrechten en ecologische en sociale risico's (E&S) in overweging worden genomen om duurzaam landgebruik en bosbouwpraktijken te waarborgen. Terwijl productie en export toenemen, moeten tegelijkertijd ecosystemen worden versterkt en hersteld om op de lange termijn bij te dragen aan klimaatbestendigheid. Zeker geen gemakkelijke taak, maar er zijn mensen die de uitdaging aangaan .

Ondersteuning agribusiness ontwikkeling

LAAD is een bank zonder deposito's die uitsluitend financiering verstrekt aan het MKB in de agribusiness in de LAC-regio. Opgericht in 1969 hebben ze zich sindsdien gericht op het stimuleren van plattelandsontwikkeling en het versterken van de voedselzekerheid. Ze hebben 18 kantoren, waardoor ze 26 landen in Latijns-Amerika en de Caraïben kunnen bereiken.

LAAD ondersteunt vele duizenden banen via de honderden leningen die ze elk jaar verstrekt. Dankzij  diepgaande lokale kennis en netwerk hebben ze hun portefeuille in de loop der jaren consequent kunnen laten groeien. Dit maakt hen tot de voorkeurspartner van het MKB. Zelfs als er andere financiering beschikbaar is, werken de meeste MKB-bedrijven liever samen met LAAD dankzij de diepgaande kennis, flexibiliteit en tientallen jaren ervaring van de bank.

LAAD heeft een aangepaste aanpak per land. Het bedrijf werkt  met een slanke teamstructuur waardoor ze flexibel blijven en zich snel kunnen aanpassen aan volatiele macro-economische omstandigheden. Terwijl de meer commerciële banken zich sneller terugtrekken bij moeilijkere omstandigheden, blijft LAAD financiering verstrekken aan klanten, juist wanneer dat het meest nodig is.

De FMO-leningen

LAAD is sinds begin jaren 2000  klant van FMO, De meest recente financiering ondertekend in 2022. In 2020 heeft FMO een faciliteit van USD 72 mln gesyndiceerd voor LAAD met deelname van het Fonds  en anderen , mede gericht op financiering van de groei van LAAD’s agri-portfolio en het verzekeren van steun aan  klanten tijdens de  COVID-19 pandemie.

De bredere context

LAAD is een sterke klant van FMO. FMO is daarmee in staat de agrarische MKB-sector te ondersteunen die het anders niet kan bereiken. De diepgaande kennis, hun netwerk, gecombineerd met toewijding om consequent nieuwe manieren te bedenken landbouw continue om te zetten in een duurzamere activiteit, maakt LAAD tot een strategische partner van FMO.

Klimaatverandering, toenemende ongelijkheid en een snelgroeiende bevolking zijn allemaal aandachtspunten op de radar van LAAD. Daartoe hebben ze duurzaamheid verankerd als een belangrijke pijler in hun strategie en bedrijfsvoering. Dit heeft zich bijvoorbeeld vertaald in het opzetten van een Green Finance Framework voor groene leningen en obligaties (extern gevalideerd) en het sluiten van diverse groene financieringen bij diverse DFI's. FMO's laatste lening van USD 40 mln omvatte een groene tranche, ter ondersteuning van de uitbreiding van groene investeringen. In 2022 hadden ze een totale gecommitteerde portefeuille van meer dan USD 80 mln aan groene leningen.

LAAD heeft ook een E&S-beheersysteem geïmplementeerd om de E&S-risico's- die inherent zijn aan de sector -proactief te bestrijden en te beperken. Risico's worden verder beperkt door hun nauwe relaties met klanten.

Impact

Aantal klanten >1000
Ondersteunde banen >9750