Case Study - Khan Bank-22

KhanBank Client 2.jpg
Case Study

Financial Institutions
Gebruik maken van de kracht van ontgrendeling

Mongolië,volledigomringddoorChinaen Rusland,strekt zich uitover 1,5 miljoen vierkante kilometer en heeft slechts 3,2 miljoen inwoners. Het heeft extreem warme en koude seizoenen, met bergen in het noorden en de Gobi-woestijn in het zuiden. Hoewel ongeveer de helft van de bevolking in de hoofdstad Ulaanbaatar woont, wordt een groot deel van de economie gevoed door activiteiten zoals hoeden, landbouw, of de mijnindustrie (wat meer dan 80% van de export van het land uitmaakt).

Terwijl meer dan 1 miljoen mensen een nomadische levensstijl hebben, heeft bijna elke Mongoliër ouder dan 14 jaar een bankrekening. (Dit is een sterke stijging ten opzichte van de geschatte 78% in 2011.) Veel gezinnen openen bankrekeningen bij banken zoals Khan Bank of de staatsbank voor hun kinderen om kinderbijslag te ontvangen. Digitaal bankieren wordt ondersteund door een netwerk voor mobiele telefonie, waardoor vrijwel alle Mongolen verbinding kunnen maken, grotendeels dankzij Khan Bank.

Sinds 2019 is het economisch herstel van Mongolië enigszins tot stilstand gekomen, deels als gevolg van geopolitieke spanningen en COVID-19, in combinatie met de economische afhankelijkheid van Mongolië van mijnbouw.

Innovatieve financiering ontsluiten voor de banklozen

Khan Bank is de grootste commerciële bank van het land en bereikt naar schatting 70% van de families via meer dan 545 vestigingen in het hele land. Hun diensten zijn gericht op het bieden van bankdiensten en toegang tot financiële diensten aan Mongolen die in meer landelijke of afgelegen gebieden wonen.

 

Terwijl hun belangrijkste focus ligt op individueel bankieren (bijna de helft van hun portefeuille), is vandaag 38% van hun diensten gericht op (M)MKB-ondernemingen. Hun succes is niet in de laatste plaats te danken aan hun vroege adaptatie van mobiel en digitaal bankieren in de afgelopen jaren, passend bij  de relatief jonge bevolking die behoefte heeft aan moderne bankoplossingen.KhanBank front office

Ondertussen is hun MKB-portefeuille meer gegroeid dan verwacht, en blijft hun groene portefeuille op schema, in lijn met de verstrekte  financiering. In 2022 lag hun focus op het verbeteren van de klantgerichtheid (bijvoorbeeld door middel van CRM- en analyse-gestuurde klantervaringen via diverse kanalen) en algemene bedrijfs- en portfoliogroei. Bovendien heeft Khan Bank hun blik erop gericht om verder te gaan dan bankieren, een alles-in-één platform aan te bieden en hun waarde-aanbod, branding en management aan te scherpen.

De FMO-leningen

De geschiedenis van Khan Bank bij FMO gaat terug tot 2009, waarbij FMO door de jaren heen financieringen verstrekte aan Khan Bank. Meer recent regelde FMO in 2018 een gesyndiceerde lening van USD 100 mln, drie jaar later gevolgd door een lening van USD 120 mln - de grootste ooit voor Khan Bank. Het is een betrouwbare en goed presterende klant.

KhanBank HQ + tekstNL

De bredere context

Khan Bank heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt op meer gebieden:  als onderdeel van de inspanningen van de ‘Mongolian Banking Association’ om de E&S-normen in het hele land te verbeteren,  heeft Khan Bank hun ESMS- en E&S-beleid geüpgrade en tegelijkertijd relevante E&S-training gegeven aan hun personeel. FMO heeft ondersteuning verleend door middel van technische assistentie.  

Daarnaast werken ze actief aan het verbeteren van de kwaliteit en toegang tot hun groene producten en diensten, bijvoorbeeld door onboarding-systemen om de resultaten van groene financiering te meten. Met dit in gedachten werkt de bank sinds 2021 samen met het ‘Switch Off Air Pollution’-project om warmteverlies te verminderen, energie-efficiëntie te creëren en luchtvervuiling veroorzaakt door kolenverbranding te verminderen door districtshuishoudens een manier te bieden om hun huizen beter te isoleren.

Door te voldoen aan SDG's zoals klimaatactie (door groene projecten te financieren), ongelijkheid te verminderen, fatsoenlijk werk en economische groei, heeft Khan Bank een aanzienlijke financiële en niet-financiële impact in heel Mongolië, door gebruik te maken van de kracht van ontgrendelde toegang tot financiering voor iedereen.

Impact

6,500     Medewerkers

2.7 mln  Klanten

KhanBank branch