Investment Policies

cleanenergy-web2.png

Aantrekkelijke financiƫle rendementen & zinvolle ontwikkelingsimpact
Onze methodes

Iedere investering wordt gemaakt om zowel een attractief rendement als een zinvolle ontwikkelingsimpact te generen.

FMO's investeringsbeleid en processen zijn gebaseerd op vele jaren ervaring in het doen van duurzame investeringen. FMO streeft naar wereldwijde standaarden en neemt actief deel aan de dialoog met anderen spelers op de markt om de standaarden verder te ontwikkelen en haar methodes te verbeteren.

FMO Investment Management's investeringsbeleid is erop gebaseerd om in de procedures alleen stappen toe te voegen aan de bestaande processen van FMO als die noodzakelijk zijn voor het nemen van beslissingen voor de fondsen waar FMO Investment Management voor adviseert. Op deze wijze wordt maximale efficiëntie en kostenbesparing gerealiseerd.

Beleid op Milieu, Sociaal & Bestuur

In het Engels: Environmental, Social & Corporate Governance (ESG) Policy

In 2016 lanceerde FMO haar "Sustainability Policy Universe". Dit beleidsdocument beschrijft het spectrum van FMO's duurzaamheidsbeleid. Het omschjreven specturm verbindt de documenten en middelen die samen het raamwerk vormen voor haar beleid op het gebied van milieu, sociale en bestuurlijke aspecten. Hiermee heeft FMO een zeer uitgebreide en holistische wijze gevonden om bij te dragen aan het behalen van de "Global Goals for Sustainable Development" ookwel de sustainable Development Goals of de Duurzaame doelen genoemd. UIteraard voldoet het beleid aan de vele internationale standaarden en normen die gericht zijn op het vormen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De "FMO Sustainability Policy Universe" behelst:

1) The Sustainability Policy - > het duurzaamheidsbeleid
2) Position Statements -> verklaringen op specifieke onderwerpen
3) Investment Criteria -  investerings criteria
4) Exclusion List - uitsluitingslijst
5) Goal and Target Setting, including key-performance indicators - bepaling van doelen inlcusief het vaststellen van de meest belangrijke indicatoren
6) Tracking of Environmental, Social and Governance risk mitigation in the FMO portfolio - monitoren van milieu, sociale en bestuurlijke risicoaspecten in de portefeuille
7) Ex-ante and Portfolio Disclosure  - ex-ante transparantie over de portefeuille
8) Accountability and learning - verantwoordelijkheid en leermomenten
9) Stakeholder engagement - stakeholder engagement
10) Integrated Reporting - geïntergreerde rapportage
11) Complaints Mechanism - klachtenraamwerk en procedures
12) FMO Sustainability Management System - management systeem voor duurzaamheidaspecten
13) Dedicated teams - gespecialiseerde teams

Equator Principles

In 2006 nam FMO Equator Principles aan. Daarvoor -sinds 2000- werkte FMO al met de "Safeguard Policies / IFC Performance Standards". Daarbij heeft FMO ervoor gekozen om de IFC Performance Standards op alle financieringen toe te passen; niet alleen bij projectfinancieringen, maar ook bij bedrijfsfinancieringen. Hierdoor gaat FMO verder dan wat door de Equator Principles wordt vereist. Op dit moment gebruikt FMO de meest recente versies van de IFC Performance Standards (2012) en Equator Principles (2013).

Handige links naar FMO*

Sustainability Policy Universe

Sustainability Policy

Exclusion list

Voor een compleet overzocht gaat u naar :
FMO Policies and position statements

*de informatie op de website van FMO is uitsluitend in het Engels beschikbaar.

Beleid op publiek beschikbare informatie

In het Engels genaamd de "Disclosure policy"

FMO gelooft dat transparantie over financieren en investeren van fundamenteel belang is bij het vervullen van haar ontwikkelingsmandaat. Daarom heeft FMO een beleid opgesteld dat uitlegt wat zij als bank mag en kan publiceren en wanneer. Dit beleid betekent echter niet dat het voorziet in enige contractuele verplichtingen aan derden.

Wat publiceert FMO? 

FMO publiceert sinds 1 januari 2013 op haar website al haar financieringen en investeringen. Zij is daarbij echter wel tot op zekere hoogte afhankelijk van derden. Sinds enige tijd publiceert FMO ook een deel van haar voorgenomen besluiten. Het gaat hierbij dan altijd om financieringen of investeringen die tot een in een hogere categorie vallen voor potentieel milieu en sociale risico's en creert hiermee de mogelijkheid voor derden tot inspraak en advies.

FMO publiceert ook haar (half)jaarverslagen, persberichten en overige informatie die van wezenlijke invloed zijn op de organisatie alsmede substantiële wijzigingen in haar beleids- en bedrijfsvoering. 

FMO Investment Management adviseert uitsluitend over financieringen die eerst door FMO zijn geaccepteerd. Deze vallen automatisch onder FMO's beleid. Op de website van FMO of FMO Investment Management wordt niet over de fondsportefeuilles also zodanig gerapporteerd. 

Handige links naar FMO

FMO's world map

Disclosure policy