Investeringsaanpak

cleanenergy-web2.png

Aantrekkelijke financiƫle rendementen & zinvolle ontwikkelingsimpact
Onze methodes

Iedere investering wordt gemaakt om zowel een attractief rendement als een zinvolle ontwikkelingsimpact te generen.

FMO investeert al sinds 1970 in bedrijven en projecten in ontwikkelingslanden en opkomende markten voor zowel positieve ontwikkeling als voor financieel rendement.  

Haar jarenlange winstgevendheid toont aan dat deze elementen juist hand in hand gaan. FMO’s hoge kwalieit van portefeuille is bewijs voor de institutionele kwaliteit. Selectie, due diligence en portfolio management behoren tot de best beschikbare methodes.

Het resultaat is een stabiel rendement en winstgevendheid zelfs in economisch uitdagende tijden.

De FMO filosofie

FMO gelooft in een wereld waarin het mogelijk is dat in 2050 de naar verwachting 9 mijlard mensen goed kunnen leven binnen de grenzen van de planeet.

Om dit te bereiken, gelooft FMO dat economsche groei gekoppeld moet zijn aan sociale en mileutechnische overwegingen. FMO heeft daarom gekozen om zich te richten op 3 sectoren waarvan FMO overtuigd is dat deze essentieel zijn in het in transitie brengen van een economie. Deze sectoren zijn de financiële sector, duurzame energie en de agrarische sector waarbij de thema's voedsel en water bijzondere aandacht krijgen.  

FMO stelt zich op als een partner van haar klanten om zo samen te werken aan de uitdaginging op het gebied van milieu, sociaal en bestuur. FMO's brede kennis en ruime ervaring bevorderen de snelheid waarmee bedrijven en projecten de transitie naar duurzame bedrijfvoering doorlopen en dragen zo positief bij aan het behalen van de internationale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.  

Economische groei moet gekoppeld zijn aan sociale en milieutechnische overwegingen zodat de groei duurzaam is over de langere termijn.

De FMO Investment Management aanpak

FMO heeft de schaal en kwaliteit om een verschil te maken. Gelijker tijd kan de enorme vraag naar lange termijn financiering in opkomende markten niet alleen door ontwikkelingsbanken worden gedekt. Betrokkenheid van commerciële investeerders is noodzakelijk, zelfs essentieel. Dit is waarom FMO Investment Management oplossingen creëert voor gekwalificeerde investeerders om mee te investeren in nieuwe deals die door FMO worden geselecteerd.   

Omdat FMO Investment Management als doel heeft om toegang te creëren tot investeringen geselecteerd door FMO, volgen we in beginsel de selectieprocedures en criteria voordat we andere toepassen. 

FMO’s methode is gebaseerd op twee elementen waar ieder investering aan moet voldoen:

 • Financieel rendement: welke wordt geadresseerd door grondige selectie van potentiële investeringen in combinatie door solide risicomanagement.
 • Impact ook wel ontwikkelingswaarde: door het selecteren van die investeringen waar banen worden ondersteund en/of co2 emissiereductie plaatsvindt in combinatie met  de hoge eisen van FMO op het gebied van sociale, milieu technische en corporate governance standaarden.

Wij geloven dat commerciële levensvatbaarheid en duurzaamheid hand in hand gaan. FMO’s winstgevende resultaten en hoge duurzaamheids-ratings van o.a. Sustainalytics bevestigen dat.   

In de praktijk

 • ESG en Actieve betrokkenheid

  fmo_icons2015_knowledge network.png

  Alle fondsen waar FMO Investment Management voor adviseert profiteren van FMO's bewezen en pragmatische aanpak op het gebied van duurzaamheid.  

  De ervaring heeft ons geleerd dat zij die duurzaam ESG (environmental, social and corporate governance) in hun organisaties implementeren sterkere financiële resulaten tonen en weerbaardere organisaties zijn  lees verder

 • Impact Indicatoren

  fmo_icons2015_rating stars.png

  FMO evalueert de impact van haar investeringen op systematische wijze en beoordeelt daarbij zowel het zakelijke succes als de impact die het heeft gehad op de lokale gemeenschap, economie en het milieu. lees verder

 • Investeringsbeleid

  fmo_icons2015_approval.png

  FMO's investeringsbeleid en processen zijn geworteld in decenialange ervaring in het doen van duurzame investeringen. FMO hanteert wereldwijd geaccepteerde standaarden en zoekt de dialoog met andere marktpartijen om haar benadering verder te verbeteren en af te stemmen.

  FMO Investment Management's investeringsproces volgt FMO's beleid en processen en voegt uitsluitend daar waar strict noodzakelijk stappen toe aan de bestaande processen om de fondsen zo efficiënt en effectief mogelijk te bedienen.  lees verder

 • Duurzaamheid & SDGs

  fmo_icons2015_green knowledge.png

  Doordat FMO Investment Management uitsluitend investeringen aanbiedt van FMO aan de desbetreffende fondsmanagers, is FMO's duurzaamheidsbeleid integraal van toepassing.

  FMO's duurzaamheidsbeleid is leidend voor FMO's bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de "SDG"s . lees verder

 • Uitsluitingslijst

  fmo_icons2015_chemicals.png

  FMO Investment Management kan alleen adviseren over investeringen die eveneens door FMO worden gedaan.   

  FMO en haar klanten financieren niet enige activiteit, productie, gebruik van, handel in of distributie van een van de elementen op de uitsluitingslijst.  lees verder