Impact Indicators

cleanenergy-web2.png

Aantrekkelijke financiƫle rendementen & zinvolle ontwikkelingsimpact
Onze methodes

Iedere investering wordt gemaakt om zowel een attractief rendement als een zinvolle ontwikkelingsimpact te generen.

Impact

Het is FMO's doel om duurzame economische groei te stimuleren die leidt tot positieve sociale impact en die bereikt wordt op duurzame wijze. Naast het mitigeren van negatieve impact, zoekt FMO naar potentiële investeringen die een positieve bijdrage leveren aan groene en inclusieve ontwikkeling. Door dit te doen, draagt FMO bij aan een wereld waar in 2050 de naar verwachting 9 miljard mensen goed én binnen de capacteit van deze planeet liggen.

Meten & monitoren

FMO neemt de verwachte milieu, sociale en bestuurlijke effecten mee vanaf de eerste overwegingen bij een nieuwe investeringen. Daarbij zoekt ze de samenwerking met diegene die het project en/of het bedrijf leiden om de criteria en eisen vast te stellen voor de te nemen acties zodat de impact optimaal is. FMO houdt toezicht op het proces en de voortgang en kan ondersteuning bieden waar nodig. FMO heeft hiervoor een speciaal monitoringssyteem gebouwd welke de voortgang van de cliënten bijhoudt.  Het is daarmee een effectieve tool voor een pragmatische aanpak.

Aangezien FMO als doel heeft om brede economisch, sociale, milieutechnische en bestuurlijke impact te hebben, is het van belang deze voortgang te monitoren en te meten. Het is daarom integraal onderdeel van onze dienstverlening. De rapportage vindt plaats aan de hand van een set relevante indicatoren die deze impact concreet meten.    

FMO voert ook systematisch evaluaties uit en onderzoekt zo de uiteindelijke impact van haar investeringen.

FMO Investment Management kan rapporteren op 3 impact indicatoren en aan de hand van SDGs.

  1. Aantal ondersteunde banen
  2. Vermeden broeikasgas emissies
  3. Emissies in portefeuille 

Klik  hier om meer te lezen over onze principes met betrekking tot SDG rapportage op fondsniveau.