Case Study - Gharo

Bifacial Pakistan Gharo solar-3.jpeg
case study

Duurzame Energie
Groei mogelijk gemaakt
door een overvloedig potentieel aan hernieuwbare energie

Schone energie voor groei

De afgelopen vijf jaar is de Pakistaanse economie gemiddeld gegroeid met 5,3%. Vanwege deze economische groei, alsmede de bevolkingsgroei, neemt de energiebehoefte snel toe. De afgelopen jaren is de vraag naar energie dan ook met meer dan 5% per jaar toegenomen.

Pakistan is sterk afhankelijk van de invoer van fossiele brandstoffen, waardoor het land kwetsbaar is voor de volatiliteit van de olieprijs. Ondanks de overvloed aan potentiele duurzame energiebronnen en steeds lagere technologiekosten, ligt het stroomtekort nog tussen 4GW en 6GW. Dit tekort heeft een negatief effect op de economie en de sociale ontwikkelingen in het land.

Volgens de Pakistaanse overheidsinstantie, Alternative Energy Development Board (AEDB) is slechts een paar procent van de stroom op het elektriciteitsnet van het land vooralsnog afkomstig van duurzame energie zoals die van zon en wind.  Sinds 2018 heeft de Pakistaanse regering actief prioriteit gegeven aan installatie van dit soort schone, betaalbare en duurzame energiebronnen. Hydro-energie is al geruime tijd een belangrijk deel van de energiemix. Exclusief hydro-energie is de geïnstalleerde capaciteit van alternatieve en duurzame energiebronnen door dit nieuwe beleid al gestegen van 0,2% in 2013 tot 5,2% in 2018.

 

50 MW nieuwe energie

Gharo Solar logo.JPGIn 2017 verstrekte FMO een lening aan Zephyr Power (PVT) Limited in Pakistan. De lening is bestemd voor de bouw, de exploitatie en het onderhoud van een windmolenpark van 50 MW in het zuid oosten van Pakistan, nabij Karachi, in de provincie Sindh. Het park bestaat uit 25 windmolens van 2 MW per molen en is net operationeel geworden. Het project is ontwikkeld door lokale ondernemers.
In Pakistan is de AEDB verantwoordelijk voor de ontwikkeling van duurzame energie. Het park ligt in een door de AEDB speciaal aangekocht gebied, bedoeld voor 250 MW aan windprojecten. Dit windmolenproject levert de laatste 50 MW.

 Overall Plant Picture Gharo Solar.jpeg

De lening

In 2017 heeft FMO een financieel pakket van langlopende leningen verstrekt. De deelname van het fonds is in een lening van USD 20,6 miljoen. Zephyr is eigendom van een consortium van lokale Pakistaanse zakenmensen en CDC Group PLC, de financiële ontwikkelingsinstelling van het Verenigd Koninkrijk.

Zephyr was het eerst energieproject in Pakistan waarbij FMO de transactie leidde. Dit zorgde er vervolgens voor dat FMO de leidende financier kon worden voor twee andere energie-projecten in Pakistan, namelijk het 50MW Gharo Solar project dat in december 2019 operationeel is geworden en het 50MW Lakeside Wind project waarvan de bouw bijna gaat beginnen. De investeringen van het FMO Privium Impact Fonds in projecten zoals deze, zorgen ervoor dat FMO meer duurzame energie-projecten kan financieren in Pakistan en zo de transitie kan versnellen naar een duurzamer energiesysteem.

 

TGG_Icon_Color_07.png TGG_Icon_Color_08.png TGG_Icon_Color_13.png