Case Study - Ameriabank

Fish_Farm_in_Armenia_1.jpg
Case Study

Financiele Instellingen
Financiering van jongeren creëert gelijke kansen voor allen

Vast in het midden?

Armenië is een klein, door andere landen omsloten land in de Kaukasus. Het is een nogal geïsoleerd land gegeven haar complexe relatie met haar voornaamste buurlanden Azerbeidzjan en Turkije, als gevolg waarvan 80% van de landsgrenzen gesloten zijn. Gelukkig zijn de relaties met haar andere buren goed en wordt het land gesteund door haar grote diaspora. Het land, ongeveer driekwart van het oppervlakte van Nederland huisvest circa 3 miljoen inwoners. Naar schatting wonen er nog eens 7 miljoen Armeniërs elders in de wereld. De meeste inwoners wonen in de hoofdstad Jerevan of in een van de veel kleinere steden. De populatie is jong, veelal werkloos en leeft onder de armoedegrens. Tegelijkertijd bestaat de private sector uit vooral micro-, midden- en kleinbedrijven. Dit segment vertegenwoordigt circa 98% van de geregistreerde bedrijven, maar draagt voor slechts ~33% bij aan de werkgelegenheid. Gebrek aan toegang tot financiering is een van de belangrijkste factoren, die verdere groei van deze bedrijven verhindert. Daarmee blokkeert het ook de groei in werkgelegenheid en afname van armoede.       

Innovatie spreekt tot een nieuwe generatie

Ameriabank, een van FMO’s grootste klanten in Armenië, sloeg in 2008 een nieuwe weg in met een nieuwe naam en een nieuwe strategie waarin klantengerichtheid centraal stond. Naast het lanceren van nieuwe producten (zoals de eerste ‘energy efficiency’ lening), realiseerde de bank zich dat het creëren van digitale toegang tot financiële dienstverlening, naast het kantorennetwerk, een geweldige methode was om ook klanten te bereiken in de rurale gebieden van Armenië. De nieuwe strategie sloeg aan en leidde in 2017 tot een nieuw type klant dat tot dan toe nog nauwelijks werd bediend door de financiële sector; jongeren tot 35 jaar, die het grootste deel van de bevolking uitmaakt.   

Ameriabank was de eerste bank die een strategie opzette voor deze doelgroep en ze ontving dit jaar een financiering van FMO, specifiek ter ondersteuning van leningen aan ondernemers en consumenten onder de 35 jaar. Deze leningen mogen ingezet worden voor educatie, eerste hypotheken, startkapitaal en in het algemeen voor midden- en kleinbedrijven van jonge ondernemers.

Met andere woorden, ter ondersteuning van de ontwikkeling van jonge mensen door hen toegang tot financiering te bieden via zowel de traditionele (kantoren) als digitale kanalen (mobile telefonie, TV). Zo ontsloot Ameriabank niet alleen een nieuw segment van de markt, maar kon het ook eenvoudig nieuwe klanten bereiken buiten de al relatief goed bediende hoofdstad Jerevan, die tot dusver nog geen of nauwelijks toegang tot financiële dienstverlening hadden.  

Daarnaast is de bank zelf door de jaren heen een weerspiegeling van de Armeense samenleving geworden; van de nu bijna 800 medewerkers is twee derde jonger dan 35 en meer dan de helft vrouw.

FMO Lening

Ameriabank is sinds 2009 klant van FMO en heeft sindsdien meerdere leningen ontvangen. Diverse fondsen participeren inmiddels in twee leningen van FMO aan Ameriabank: een MKB-lening uit 2015 en de hierboven genoemde lening die specifieke bestemd is voor financiering van jongeren tot 35 jaar.

In een breed kader

Ondanks vele perioden van onafhankelijkheid is Armenië door de eeuwen heen diverse keren onder bewind van vreemde machthebbers gekomen. Na onder andere het Romeinse Rijk, Arabische machthebbers en het Ottomaanse Rijk kreeg het land in de meeste recente geschiedenis haar onafhankelijk terug na afsplitsing van de Sovjetunie. De relatie met Rusland is sterk gebleven en is nog altijd van groot belang voor de economie door handel, geldzendingen door familie en Russisch eigendom van infrastructuur in Armenië. Aan de andere kant vormen de voortdurende grensconflicten met Azerbeidzjan en diens bondgenoot Turkije een belemmering voor de verdere economische ontwikkeling van het land.

Desalniettemin groeit de economie in Armenië en heeft het zelfs de economische verwachtingen voor 2017 overtroffen. De werkloosheidscijfers dalen langzaam en het gemiddelde inkomen stijgt gestaag. Naar verwachting zal deze trend de komende jaren doorzetten en het mag aangenomen worden dat de verbeterde toegang tot financiële dienstverlening voor de jongere generaties daar positief aan bijdraagt. Dit is zelfs inmiddels niet langer exclusief de strategie van Ameriabank en richten ook andere banken zich op deze doelgroep. Hierdoor komen de jongeren tot 35 jaar langzaam boven de armoedegrens en vermindert dit ook hun afhankelijkheid van de oudere generaties. Zo verdwijnt langzamerhand de ongelijkheid tussen generaties. De jeugd heeft de toekomst. 

Het stimuleren van toegang tot financiële dienstverlening voor achtergestelde groepen zoals jongeren tot 35 is een van de manieren waarop Duurzaam Ontwikkelingsdoel 10 wordt ondersteund. Doel 10 adresseert het creëren van gelijke kansen voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, etc door het creëren van toegang tot die middelen die bijdragen aan het wegnemen van de ongelijkheid. Een onderdeel hiervan is het creëren van toegang tot financiële dienstverlening.