Case Study - Agrofertil

Asessoramiento 1c.jpg

Agrarische sector, voedsel & water
Partnerschap in de agrarische sector

Verstopt in het midden

Paraguay, een van de enige twee geheel door land omgeven landen in Zuid-Amerika (de andere is Bolivia), is een klein land met iets meer dan 7 miljoen mensen. Bijna de helft woont in de hoofdstad Asunción. Het land werd sinds de onafhankelijkheid van Spanje lang gecontroleerd door verschillende autoritaire regeringen, maar in 1989 trad een nieuw tijdperk van democratie in. Het land heeft te maken met hoge armoedeniveaus - met een piek van 57,7%  in 2002 en gedaald tot 26,9% in 2020. Toch is de bevolking van Paraguay een van 's werelds gelukkigste. Interessant daarnaast is dat, aangezien alle elektriciteit wordt opgewekt door waterkracht, de elektrische systemen van Paraguay een van de schoonste ter wereld zijn.

De economie van Paraguay is voornamelijk afhankelijk van landbouw, wat ongeveer een derde van het BBP uitmaakt. Paraguay staat op de zesde plaats van grootste producenten van sojabonen en op vier na grootste exporteur. In 2003 werd geschat dat sojabonen goed waren voor 35% van de totale exportinkomsten van het land. Sojabonenteelt levert ongeveer 20% van de werkgelegenheid en speelt daarmee een integrale rol in de Paraguayaanse economie.

Herdefiniëren van de Paraguayaanse landbouwsector

Silo - La Paloma Agrofertil SA, opgericht in 1993, is de grootste distributeur van landbouwmaterialen in Paraguay en bestrijkt het hele sojabonen-producerende gebied in het land. Het bedrijf biedt een uitgebreide reeks landbouw- en agronomische producten en diensten aan meer dan 2.100 kleine boeren: financiering, technische bijstand, opslag en meer. Agrofertil biedt voorfinanciering van de oogst om ervoor te zorgen dat boeren voldoende toegang hebben tot financiering. De meeste lokale banken richten zich op het ondersteunen van grotere boeren. De rol van Agrofertil houdt daar echter niet op.

Als sleutelspeler in de Paraguayaanse landbouwsector fungeert Agrofertil als kennisbron voor boeren over de beste landbouwpraktijken. Als voorstander van slimme landbouw kan Agrofertil boeren adviseren over technologische innovatie, duurzame productie en efficiënter landgebruik. Dit vertaalt zich in een direct voordeel van hogere opbrengsten, productiviteit en inkomen voor de boeren, terwijl het ook bijdraagt ​​aan de langetermijnvisie van een duurzamere landbouwsector.

Heeft de strategie van Agrofertil zijn vruchten afgeworpen? Het lijkt zeker zo: in de afgelopen jaren heeft het bedrijf sterke winsten geboekt, heeft het voortdurend beter gepresteerd dan zijn projecties en heeft het een sterke en gestage groei doorgemaakt dankzij zijn stabiele klantenbestand.

De FMO Lening

Agrofertil is klant van FMO sinds 2016, toen FMO haar eerste financiering verzorgde. De meest recente financiering was voor USD 15 mln en USD 18 mln, waarbij FMO haar committering aan het bedrijf verhoogde. FMO draagt ​​via de lening aan Agrofertil direct bij aan de verdere ontwikkeling van de landbouwsector.

In een breder perspectief 

Het partnerschap van Agrofertil en FMO ondersteunt 3 SDG’s (2, 8 en 10). Het blijft echter van cruciaal belang om niet-financiële aspecten volledig te verankeren in de langetermijn strategie van Agrofertil. Dit is gedaan door middel van zowel een E&S- als Corporate Governance-benadering gericht op verdere verbeteringen binnen het bedrijf.

Hoewel het risico op ontbossing klein is in de regio's waarin Agrofertil actief is, hebben Agrofertil en FMO een proactieve benadering gevolgd. Zo zijn er een managementsysteem en een procedure voor het evalueren en afwijzen ontwikkeld om boeren die een significante aanpassing van natuurlijke en kritieke habitats hebben uitgevoerd uit haar klantenbestand te kunnen weren. FMO zal, samen met andere kredietverstrekkers en Agrofertil, ook doorgaan met het ontwikkelen en uitvoeren van oplossingen met behulp van remote-detectietechnieken om meer transparantie in de keten te garanderen. 

Daarnaast werd er gewerkt aan een betere corporate governance-structuur door middel van een capaciteits-ontwikkelingsprogramma. Het opzetten van adequate structuren in de raad van bestuur hielp de interne checks and balances te versterken, maar zorgde ook voor beter toezicht en sterkere interne controles. Deze vertalen zich direct in een sterker strategisch besluitvormingsproces, waardoor Agrofertil de Paraguayaanse landbouwsector kan blijven herdefiniëren.

Impact

boeren bedient 2,100

medewerkers in dienst 560