daar waar het verschil echt gemaakt kan worden

Yvonne-Maureen.jpg
Interview

Als een fonds investeert
daar waar het verschil echt gemaakt kan worden

Het Emerging Markets Loans Fund van NN Investment Partners en FMO Investment Management gaat van start met een fondsvermogen van USD 250 miljoen. Dat is 25% meer dan de first close target en het fonds heeft de potentie om door te groeien naar USD 750 miljoen. Maureen Schlejen, hoofd institutionele relaties NN Investment Partners en Yvonne Bakkum, Managing Director van FMO Investment Management gaan in op de achtergronden van deze succesvolle launch.

Maureen Schlejen [MS]: Een paar jaar geleden gaf FMO aan dat zij graag meer kapitaal aan het werk zouden zetten om positieve impact te genereren in de ontwikkelingslanden, ofwel ‘Emerging Markets’, waarin zij actief zijn. Zij merkten toen al dat investeerders meer belangstelling kregen voor duurzaam beleggen in emerging markets, mede door de sterke financiële resultaten van FMO. Een oud-collega binnen NN IP las dit en zag hierin een uitgelezen kans om de expertise van FMO en NN IP bij elkaar te brengen: FMO als ervaren verstrekker van leningen in ontwikkelingslanden en wij als aanbieder van fondsen met een groot netwerk van potentiële beleggers.

Yvonne Bakkum [YB]: Al snel bleek dat we meer met elkaar gemeen hadden dan alleen onze Nederlandse ‘roots’. We zijn beiden al decennialang actief in ontwikkelingslanden en streven naar het genereren van zowel financieel rendement als positieve impact, met de sterke overtuiging dat dit hand-in-hand kan gaan. 

FMO streeft als ontwikkelingsbank toch vooral naar maatschappelijke impact?

YB: Laten we vooropstellen dat FMO geen rendement opgeeft om impact te bewerkstelligen. We zijn actief in landen en sectoren waar we een positief resultaat kunnen bereiken op het gebied van ESG (environmental, social & governance) aspecten en waar de commerciële banken niet of niet voldoende lange termijn financiering verstrekken.  Hierdoor zijn we additioneel aan de markt. Dat is een belangrijke voorwaarde voor FMO en zo biedt het ruimte voor deze propositie.  

MS: Tegelijkertijd zijn we er beiden van overtuigd dat financieel rendement niet langer de enige doelstelling is. Natuurlijk zetten we nu geld weg voor ons pensioen, om op latere leeftijd in ons inkomen te voorzien, maar steeds vaker vraagt men zich ook af hoe we kunnen zorgen dat we dan nog in een prettige, leefbare wereld vertoeven. Daarom is het goed om te kijken naar wat je nog meer kunt bereiken met investeren. 

Hoe kun je die impact kwantificeren?

YB: FMO stelt ondernemers in ontwikkelingslanden in staat bij te dragen aan een betere wereld. We richten ons op het bevorderen van banengroei en het verminderen van uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast gebruiken we indicatoren zoals het aantal MKB-bedrijven dat we bereiken via lokale banken, het aantal mensen dat we kunnen bedienen met elektriciteit. Om dit te kunnen kwantificeren, hebben we een model ontwikkeld dat zowel de directe als indirecte effecten meeneemt. Het inzichtelijk en tastbaar maken van deze impact wordt door veel beleggers enorm gewaardeerd en onderscheidt ons van andere partijen.

MS: Daarnaast koppelen we de leningen aan de SDGs en maken we dit inzichtelijk voor onze investeerders, zodat ze kunnen zien op welke vlakken impact wordt bereikt. Denk hierbij aan het terugbrengen van armoede, bijdragen aan betaalbare en schone energie en het creëren van werkgelegenheid en economische groei. 

Het is een nieuwe strategie, hoe kun je aantonen dat je een ‘track record’ hebt?

YB: Eigenlijk is het niet zo’n nieuwe strategie voor FMO. FMO bestaat al sinds 1970 en heeft dus jarenlange ervaring in deze markten. FMO rapporteert elk half jaar over de kwaliteit van de portefeuille, daar zijn we heel transparant in. Uiteraard hebben we ook een specifieke portefeuille samengesteld die representatief zou zijn geweest voor het fonds, omdat we voor dit fonds bewust bepaalde restricties hebben vastgelegd – zoals bijvoorbeeld alleen ‘senior’  leningen en geen lokale valuta. Partijen die tot nu toe due diligence onderzoek hebben uitgevoerd merkten op hoe robuust deze goed gediversificeerde portefeuille is. 

Hoe gaan jullie nu verder?

YB: Doordat we de afgelopen tijd al leningen hebben kunnen selecteren kan de USD 250 miljoen van de first close snel aan het werk.

MS: Fijn is dat dit fonds goed schaalbaar is en probleemloos kan doorgroeien tot USD 750 miljoen, omdat FMO jaarlijks meer dan 2 miljard euro aan nieuwe leningen verstrekt. Daarmee is het ook interessant voor grote instituten die op een efficiënte manier willen bijdragen aan realisatie van de SDGs. De eerste gesprekken voor de tweede close vinden binnenkort plaats. 

Kan een fonds van $250 miljoen wezenlijk bijdragen aan de SDGs?

MS: Je moet allereerst goed nadenken over wat je wil bereiken, welke focus je wil aanbrengen en dan de stappen zetten om daar te komen. Dit fonds is een goede aanvulling op onze andere strategieën en brengt ons weer een stap verder op een weg waar het einde zeker nog niet van in zicht is. En vergeet niet dat je met $250 miljoen in ontwikkelingslanden meer bijdraagt dan in OECD landen!

YB: Door te rapporteren over de impact van de beleggingen op fondsniveau laten we direct al zien hoe het fonds bijdraagt. Overheden en ontwikkelingsbanken kunnen de miljarden die nodig zijn voor de realisatie van de SDGs niet alleen opbrengen. Het is juist de samenwerking tussen publieke en private investeerders die deze (zoals de SDGs ook wel genoemd worden) ‘strategie voor de wereld’ mogelijk gaat maken. Ik vind het fantastisch dat wij hiervoor met ons nieuwe fonds een concrete beleggingsoplossing bieden met institutionele schaal én kwaliteit juist daar waar het verschil echt gemaakt kan worden.

~~

Steeds meer institutionele en particuliere beleggers realiseren zich dat zij met hun investeringen naast het behalen van een financieel rendement ook een positieve bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. Het Klimaatakkoord van Parijs en de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties hebben dit proces verder versneld. Met de bundeling van ervaring en expertise van FMO en NN IP wordt hierop ingespeeld.
Wilt u meer informatie over het NN FMO Emerging Markets Loans Fund? 
Deze brochure is beschikbaar elders op deze site. 

Belangrijke informatie

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor MiFID professionele beleggers. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. FMO Investment Management B.V., FMO N.V., NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.